Over de routekaart

De routekaart is opgesteld als antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg?

We hebben vijf routes geformuleerd en we willen deze als eerste invullen voor een aantal ziektebeelden.

Route 1 – implementatie

Implementeren wat werkt met passende bekostiging

Van een scala aan leefstijlinterventies en -programma’s zijn de effectiviteit en toegevoegde waarde (wetenschappelijk) bewezen. Dit betekent dat bekend is wat werkt voor welke groep patiënten en in welke context. Deze interventies horen in deze route thuis. Succesvol implementeren in de zorgpraktijk valt of staat bij passende bekostiging. Soms is deze er al, soms wordt er aan gewerkt en soms is het nog een vraagstuk met open einde.

Route 2 – onderzoek

Onderzoeken wat we nog niet weten

Goed wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor leefstijlgeneeskunde in de praktijk. Gebrek aan goed wetenschappelijk bewijs remt de acceptatie en implementatie van leefstijlgeneeskunde in de praktijk en het opnemen van de kennis in richtlijnen en zorgstandaarden. In deze route willen we overzichtelijk maken welk onderzoek naar leefstijlgeneeskunde uitgevoerd wordt en welke nieuwe studies worden gestart. Dit is nodig om een onderzoeksagenda op te stellen voor de toekomst.

Route 3 – richtlijnen

In richtlijnen & zorgstandaarden komen

Richtlijnen en zorgstandaarden zijn inhoudelijk leidend in de zorg en een richtsnoer voor zorgprofessionals. Ook zijn ze het directe aanknopingspunt voor vergoeding van leefstijl als behandeloptie. Het is daarom essentieel dat wetenschappelijk bewezen leefstijlinterventies worden opgenomen in richtlijnen en zorgstandaarden, of addenda hierop. We willen inzichtelijk maken welke richtlijnen en zorgstandaarden leefstijl al hebben opgenomen en hoe en welke richtlijnen en zorgstandaarden in ontwikkeling zijn.

Route 4 – kennisdeling

Kennis delen en vaardigheden aanleren

Om leefstijlgeneeskunde standaard en erkend onderdeel te maken van de huisartsen- en medisch specialistische zorg zijn getrainde docenten, onderwijsmodules en instrumenten nodig. Dit geldt voor het standaard curriculum geneeskunde evenals in andere mbo-, hbo- en academische opleidingen en bij- en nascholingen voor zorgprofessionals. Hier is al veel materiaal ontwikkeld en wordt ook nog veel ontwikkeld. In deze route maken we dat graag overzichtelijk.  

Route 5 – normalisatie

De noodzaak tot leefstijlgeneeskunde zo klein mogelijk maken

Route 5 – normalisatie Leefstijlgeneeskunde begint binnen de curatieve zorg (route 1 t/m 4) en reikt tot het Nationaal Preventieakkoord, programma’s en organisaties op wijk- en regioniveau en levens van individuen. Immers, hoe meer ziekte we kunnen voorkómen, hoe minder de curatieve zorg hoeft te repareren. In een gezondere samenleving en leefomgeving is gezond leven aantrekkelijk(er). De overheid kan dit mogelijk maken met wet- en regelgeving. Ook bedrijven en industrie, en niet in de laatste plaats burgers zelf, hebben hierin een verantwoordelijkheid. Deze initiatieven passen in route 5.

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.