Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Workshop darmherstelplan

Samenvatting van initiatief

Het is algemeen bekend dat goede functionerende darmen aan de basis staan van een goede gezondheid. Deze organen hebben naast een verteringsfunctie ook een belangrijke afweerfunctie. Werkt deze functie niet optimaal? Dan kan er een chronische laaggradige ontsteking ontstaan met langdurige en soms vage gezondheidsklachten.

De oorzaak van deze klachten is vaak moeilijk te achterhalen en dat maakt het aanbieden van een behandelplan vrij ingewikkeld. Het R&D Team van Natura Foundation heeft een uniek darmenherstelplan ontworpen wat duidelijke handvaten biedt tijdens en in dit therapeutische proces. Door het doorlopen van deze stappen voorkomt u dat u belangrijke schakel mist waardoor uw behandeling een grote kans van slagen heeft.

In de workshop die online on demand bekeken kan worden behandelen docenten Fien Demeulemeester en Margo Peinneman de verschillende stappen van dit behandelplan.

Met ons darmherstelplan bieden we u handvatten om darmproblemen bij uw cliënt zo goed mogelijk te herkennen en te behandelen. Daarbij wordt aangegeven welke diagnostische tools u kunt inzetten. Wij verwijzen hierbij naar de diagnostische diensten en zelftesten van onze partner Medivere.

Wat de zorgprofessional leert:
De verschillende stappen en interventies uit het darmenherstelplan;
Hoe en wanneer u dit darmenherstelplan kan inzetten;
Welke diagnostische tools u kunt inzetten;
Verschillende therapeutische interventies zodat uw behandeling planmatig, eenvoudig en succesvol is.

Doelgroep van initiatief

gezondheidsprofessionals

Doel van initiatief

kennis delen en praktische leefstijlaanpak delen

Waar is het initiatief op gebaseerd?

intestinale hyperpermeabiliteit en dysbiose als basis van niet-overdraagbare aandoeningen

Eindproduct van initiatief

workshop 1 dag, herhalend

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt
Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.