Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Webinars Arts en Leefstijl Academy

Samenvatting van initiatief

Wij bieden een breed scala aan onderwerpen zoals: Hoe voer je het Leefstijlgesprek in de praktijkkamer?
Wat is de invloed van Leefstijlinterventie op het metabool syndroom?
Hoe bouw je medicatie af bij Diabetes Type 2?
Hoe voorkom je Hypertensie en hoe bouw je hypertensie medicatie af?
Wat is de relatie tussen het microbioom en fysieke en mentale weerbaarheid? Deze scholingen zijn toegankelijk voor alle zorgprofessionals en geaccrediteerd voor specifieke beroepsgroepen.

Op aanvraag organiseren we de webinars ook voor besloten groepen, bijvoorbeeld voor de zorggroep of andere zorgorganisaties.

Doelgroep van initiatief

Zorgprofessionals

Doel van initiatief

Vereniging Arts & Leefstijl biedt voor elke zorgprofessional verschillende scholingsmogelijkheden over ‘leefstijl in de spreekkamer’. Als CRKBO-geregistreerde instelling bieden we geaccrediteerde webinars op onze agenda.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Eindproduct van initiatief

Scholingen, webinars

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.