Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

TNO-SLIMMER studie

Samenvatting van initiatief

Doel van het onderzoek
TNO onderzoekt samen met de aanbieders van SLIMMER of extra personalisatie van het programma leidt tot het beter of makkelijker volhouden van een gezonde leefstijl. Met personaliseren bedoelen we dat er adviezen en ondersteuning wordt gegeven op basis van kenmerken die specifiek zijn voor de deelnemer.
Wat houdt de studie voor de deelnemer in?
De studie duurt 6 maanden. Dit valt samen met de eerste 6 maanden van het SLIMMER programma. De deelnemer zit in de studiegroep of in de controlegroep.
In de studiegroep houden de deelnemers tijdens de studie extra goed hun beweging en gewicht in de gaten. Ook houdt men tijdens de studie regelmatig in een app op de telefoon bij wat men eet en drinkt. In deze app stelt de deenemer persoonlijke doelen, samen met zijn/haar coach. De app kan helpen bij het halen van de doelen. De coach van SLIMMER geeft op basis van de meetgegevens adviezen aan de deelnemer die speciek voor de deelnemer van toepassing zijn. Ook wordt er op 3 verschillende momenten bloed afgenomen. Dit is aan het begin van de studie, na 3 maanden, en na 6 maanden.
De controlegroep volgt het normale SLIMMER programma. Vanwege de studie wordt er aan het begin van de studie, en aan het eind van de studie bloed bij de deelnemer afgenomen. Tevens vult de deelnemer vragenlijsten in op 0, 3 en 6 maanden van het SLIMMER programma.

Doelgroep van initiatief

Mensen met overgewicht of obesitas en/of mensen met (pre)diabetes

Doel van initiatief

Mensen die via de huisarts de GLI SLIMMER gaan volgen, verder mbv gepersonaliseerde adviezen ondersteunen voor realisatie van een leeftijlgedragsverandering.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

360 graden tool of profielwiel; door gebruik te maken van veel persoonlijke informatie op het gebied lichaam, mentaal welbevinden, gedrag en (sociale) omgeving, de leefstijlaanpassingen maximaal laten passen binnen de mogelijkheden van de deelnemer.

Eindproduct van initiatief

Wetenschappelijk bewijs voor de personalisatieslag van de GLI SLIMMER interventie

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.