Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Seminar Leefstijlverandering in preventie en zorg (voor professionals)

Samenvatting van initiatief

Dit wordt de 6e editie van een goed doorontwikkeld seminar waarin deelnemers in relatief korte tijd een goed beeld krijgen van de complexiteit van de aanpak van leefstijl bij bijv. obesitas en de geestelijke gezondheidzorg.
Leefstijlgeneeskunde wordt vanuit de (voedings)fysiologie én vanuit de doktersspreekkamer benaderd. Dit geeft zowel een goede theoretische als praktische benadering.

Ook gaan we in op GLI Slimmer, die een WUR-wetenschappelijke basis (i.s.m. GGD Noord-oost Gelderland) heeft en komt aan de orde waarom het vasthouden van nieuwe/gezondere gewoontes zo moeilijk is en welke strategieen er zijn om dit nieuwe gedrag wel beter vol te houden. En de zorgverzekeraar geeft vooral een praktische inkijk in de uitvoering van preventie-beleid en komt altijd met nieuwe wetenswaardigeheden voor de deelnemers om bij aan te haken.

Het seminar vindt plaats op dinsdag 19 september 2023.

Doelgroep van initiatief

Diëtisten, leefstijlcoaches, apothekers, huisartsen, gewichtsconsulenten.

Doel van initiatief

Het doel van het seminar is de complexiteit van leefstijl op velerlei gebied te duiden. Focus op relatie tussen voeding en leefstijl voor diverse doelgroepen in de samenleving. Oproepen tot holistische kijk en samenwerking!

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Diverse wetenschappelijke sprekers van WUR, Erasmus MC, Arts & Leefstijl (Iris de Vries), GGZ/University Maastricht, GGD en Menzis.

Eindproduct van initiatief

De diverse perspectieven op leefstijl(geneeskunde) worden geschetst en we houden ook een groepsdiscussie om dit te koppelen aan de prakijk van onze deelnemers.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.