Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

Salud Studie: salutogeen leefstijlprogramma voor mensen met diabetes type 2

Samenvatting van initiatief

Tot zo ver zijn er ook nog maar weinig leefstijlstudies die een blijvend effect hebben op het eetgedrag en gezondheid van mensen met diabetes type 2. Een belangrijke oorzaak hiervoor kan het zijn dat leefstijlinterventies tot zo ver nog te weinig rekening houden met de complexiteit
van het alledaags leven waarin mensen met diabetes type 2 blijvende voedingsveranderingen moeten implementeren. Daardoor kan het lastig zijn een streng dieet lang vol te houden. Een theorie die bij uitstek aandacht heeft voor het dagelijks leven is salutogenese. Salutogenese focust op de factoren die gezondheid creëren en vergroten. Op individueel niveau is dat bijvoorbeeld het omgaan met stress en op sociaal niveau bijvoorbeeld het ontvangen van steun van vrienden of familie. Voorgaand onderzoek
laat zien dat mensen liever participeren in interventies die het leven de moeite waard maken dan in interventies die zich alleen richten op het bestrijden van de ziekte. Daarbij komt er steeds meer bewijs dat interventies gebaseerd op salutogenese gunstige gezondheidseffecten hebben op mensen met verschillende soorten aandoeningen. In dit onderzoek is daarom salutogenese gebruikt voor de ontwikkeling van het SALUD-programma. SALUD staat voor ‘SALUtogene interventie voor Diabetes type 2’. ‘Salud’ is ook het Spaanse woord voor ‘gezondheid’. De ontwikkeling van het SALUD-programma is gebaseerd op uitvoering (kwantitatief en kwalitatief) onderzoek naar meningen en voorkeuren voor een
leefstijlinterventie van zowel diabetespatienten als zorgverleners. Dit resulteerde in een interventie die als doel heeft mensen met type 2 diabetes te helpen bij gezonder gaan eten in de context van het alledaags leven. De SALUD-interventie bestaat uit verschillende componenten. De kerncomponenten zijn het ontwikkelen van eigen-identiteit en sociale steun. Aanvullende componenten zijn het zetten van doelen, het hanteren van stress en het vergroten van voedingskennis en -vaardigheden. Het doel van de SALUD-studie is bepalen wat de effecten zijn van de SALUD-interventie op de eetgewoontes van mensen met
diabetes mellitus type 2.

Doelgroep van initiatief

Mensen met diabetes type 2 (patienten)

Doel van initiatief

Het evalueren de gezondheidseffecten van een nieuw leefstijlprogramma

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Salutogenese (Salutogenic Model of Health van A. Antonovsky)

Eindproduct van initiatief

Wetenschappelijk bewijs voor een interventie / interventie voor de praktijk

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.