Route 1 - implementeren wat werkt

Running therapie voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Samenvatting van initiatief

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld heeft running therapie structureel opgenomen in het cursus aanbod. Doelgroep is jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Een indicatie is niet nodig.
Zie: Running Therapie voor jongeren van 12 tot 18 jaar | CJG Barneveld

Het idee is ontstaan tijdens de Corona-pandemie als een (corona proof-) interventie die wél door kon blijven gaan om zo de jongeren (met groeiende problematiek) alsnog aandacht, sociale contacten, ondersteuning, afleiding en sport te kunnen bieden.

Running Therapie start met een individuele intake (60-90 min). Deelnemers vullen de online vragenlijst in (Mijn Positieve Gezondheid – IPH) en de PAR-Q (medische vragenlijst). Tijdens de intake wordt er ook een persoonlijke lichaamsanalyse gedaan. Er wordt gekeken naar gewicht, BMI, vet- en vochtpercentage en bijv. de bloeddruk. Er is veel ruimte voor uitleg. Wat is nu eigenlijk je bloeddruk? Hoe werkt dat hart? Uitslagen en gegevens worden doorgenomen, doelen bepaald en data verzameld voor macro-rapportage. Duur van het traject is 10 weken. Wekelijks wordt er 2x gezamenlijk en onder begeleiding van de running therapeut getraind in het bos. Daarnaast trainen de jongeren 1x zelfstandig thuis.
Na 6 weken volgt er een tussenevaluatie (vragenlijst). Deelnemers vullen diverse vragen in mbt de trainingen, het functioneren van de trainer, hun eigen inbreng en mentale welbevinden.
Tot slot volgt er een persoonlijke outtake met eindevaluatie (vragenlijst) en een resultaatmeting.

Ouders/verzorgers worden vooraf per brief geïnformeerd mbt de praktische informatie. Ouders/verzorgers zijn, indien gewenst, ook welkom tijdens het intakegesprek.

Gedurende het traject is er veel persoonlijke aandacht. Groepsgrootte is max 8 jongeren.
Naast de hardlooptraining worden er ook spellen gedaan om meer inzicht te verkrijgen in de persoonlijke karaktereigenschappen en leren de jongeren tegenbewegingen te maken. Er is aandacht voor stress (spellen en ademhaling), zelfvertrouwen, herstel, ontspanning, gezonde voeding en bijv. het uiten van emoties. Daarnaast is er vaak ruimte voor een spel zoals een potje Jachtseizoen, buskruit of een krachtcircuit.

De trainer is gedurende het traject laagdrempelig bereikbaar voor de jongeren én ouders/verzorgers (app/mail) voor een praatje, vragen enz. De trainer heeft een signaleringsfunctie en een kort lijntje met de professionals binnen het CJG.

Resultaten meetbaar:
– Verbetert fysiek functioneren
– Verbeterde fysieke waarden (gewicht, bmi, vet-, vochtpercentage enz)
– Verbetering algehele fysieke en mentale gezondheid met gem. 0.34 punten (online vragenlijst MPG)
– Jongeren ervaren met name meer energie, minder stress en een meer blij gevoel (evaluatie vragenlijst)

Jongeren beoordelen deze running therapie gemiddeld met een 8.3 (evaluatie vragenlijst)!

Er is ook veel resultaat niet specifiek meetbaar. Maar vanuit de jongeren zelf en ouders/verzorgers komt het volgende terug.
– Ouders geven aan dat de aandacht kinderen goed doet en dat zij positief worden bekrachtigd
– Algehele verbetering sociale contacten
– Verbeterde communicatie in thuissituatie
– Betere concentratie / schoolresultaten
– Meer zelfvertrouwen
– Doorbreking isolement (mede door Corona)
– Verbetert zelfbeeld
– Afname somberheid (en zelfs voorkomen mogelijke suïcide)

Tussentijds (na 6 weken) is er een evaluatie met het CJG. Na iedere groep volgt er een eind evaluatie en verantwoording middels een macrorapportage met de behaalde resultaten.

Doelgroep van initiatief

Jongeren 12 tot 18 jaar

Doel van initiatief

Deelnemers van 12 t/m 18 jaar die eenzaam zijn (corona), psychische klachten ervaren, overgewicht hebben of gewoon niet lekker in hun vel zitten kunnen zich inschrijven voor een 10-weken traject. We bouwen rustig een hardloopschema (jog schema) op. Trainen 2x per week gezamelijk, en middels spelletjes / praktische leuke testjes werken we aan zelfvertrouwen, fysieke/psychische verbetering, omgaan met emoties, stress enz.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Wetenschappelijk onderzoek laat overtuigend zien dat regelmatig bewegen goed is voor lichaam en geest. Het helpt je conditie te verbeteren en je zelfvertrouwen te vergroten. Gevoelens van onzekerheid, angst en depressie nemen af. Met Runningtherapie kun je letterlijk de stress uit je lijf lopen. https://runningtherapie-nederland.nl/ https://www.bewegenvoorjebrein.nl/wp-content/uploads/2013/01/B.Bakker-en-S.van-Woerkom.pdf https://www.prorun.nl/gezondheid/runningtherapie-is-het-wetenschappelijk-bewezen/

Eindproduct van initiatief

Opname in standaard cursus aanbod CJG. In 2022 is er ruimte voor 8 groepen, ca 65 jongeren! Meetbaar resultaat: ondertussen hebben er 4 groepen met meetbaar succes (positieve gezondheid vragenlijst en fysieke meting) deelgenomen.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.