Route 1 - implementeren wat werkt

Project Leefstijl

Samenvatting van initiatief

Het Project Leefstijl is een initiatief van arts Martin Bennis, medisch specialist in het NWZ te Noord Holland, die op vrijwillige basis, zonder financiële steun en met vrijwilligers dit project heeft gerealiseerd. In deze pilot met 15 participanten in Project Leefstijl te Alkmaar, die in maart 2022 begonnen is en half oktober zal eindigen, worden de deelnemers op de voet gevolgd tijdens hun transitie naar de meest gezonde leefstijl die volgens de huidige internationaal beschikbare wetenschappelijke inzichten mogelijk is. De kranten van het Mediahuis rapporteren hier maandelijks over (zie ook de website van het Noord-Hollands dagblad).
De deelnemers verliezen maandelijks vele kilo’s, voelen zich veel fitter, slapen beter, klachten verdwijnen, stoppen met hun medicatie voor hypertensie, diabetes type 2, hoog cholesterol, darmklachten, gewrichtsklachten, migraine en hebben binnen 6 maanden enorme progressie geboekt in hun veranderde leefstijl waarbij Koolhydraatarm vers voedsel, intermittent vasten, veel beweging (zone-2, stabiliteit en krachttraining), optimalisering van slaap en stress management belangrijke pijlers zijn.
Deze pilot moet een nieuwe format realiseren, ILI geheten, Intensieve Leefstijl Interventie. Dit format laat zien dat in 6 maanden tijd een enorme winst is te boeken op niveau van gezondheid en leefstijl. De definitieve uitkomsten zullen eind oktober worden gepresenteerd, na afloop van het gehele project, maar deze zijn nu al opzienbarend te noemen.

Doelgroep van initiatief

Volwassenen van alle leeftijden met diverse gezondheidsklachten passend bij het Metabole syndroom en overgewicht.

Doel van initiatief

Landelijke aandacht genereren voor de enorme potentie van intensieve leefstijl interventies onder medisch toezicht en met wetenschappelijke onderbouwing.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Internationaal medisch wetenschappelijke kennis over leefstijl geneeskunde zoals bijeengebracht door de groep van Peter Attia, Jason Fung, David Perlmutter, Dietdoctor.com en anderen.

Eindproduct van initiatief

Een praktisch format realiseren voor Intensieve Leefstijl Interventie die landelijk toegepast kan worden op grote schaal als alternatief voor de GLI.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.