Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Principal Educator, getiteld ‘Verbetering van Leefstijl en Omgeving: Evidence based preventie van ziekte en complicaties in de medische praktijk (COC-MSV)’

Samenvatting van initiatief

Overgewicht en de daaraan gerelateerde chronische aandoeningen zijn een urgent volksgezondheidsprobleem. Leefstijl kan een groot deel van deze ziektelast voorkomen. Bovendien heeft de Corona-crisis pijnlijk duidelijk gemaakt dat overgewicht ook een probleem geeft voor infectieziekten en zijn veel Nederlanders door de lockdowns in gewicht aangekomen. Desondanks zijn de medische opleidingen vanuit het Amsterdam UMC nog steeds vooral gericht op de behandeling van individuele patiënten en niet op de preventie van ziekten. Terwijl er vanuit de studenten een grote vraag is naar meer onderwijs over het onderwerp leefstijl en preventie geneeskunde in het curriculum. Doel voor de Principal-Educator is het ontwikkelen van curriculumonderdelen en leerconcepten omtrent het onderwerp leefstijl en preventie geneeskunde.

Doelgroep van initiatief

Artsen

Doel van initiatief

Het ontwikkelen van curriculumonderdelen en leerconcepten omtrent het onderwerp leefstijl en preventie geneeskunde

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Diverse

Eindproduct van initiatief

Curriculumonderdelen en leerconcepten

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.