Route 1 - implementeren wat werkt

Prehabilitatie met Fit4Surgery; hoe fitter de operatie in, hoe fitter eruit!

Samenvatting van initiatief

Fit4Surgery is een programma voor mensen die een (zware) operatie ondergaan. Ons doel is om o.a. de conditie te verbeteren, zodat iemand beter bestand is tegen de operatie. Onderzoeksresultaten laten zien dat er minder complicaties optreden, er een kortere opnameduur is en een sneller herstel. ‘Hoe fitter erin, hoe fitter eruit’. Dit noemen we prehabilitatie. Ons programma bestaat uit fysieke trainingen, verbeteren van voeding, mentale begeleiding, het behandelen van specifieke ziekten/kwetsbaarheden en het stoppen met roken en drinken van alcohol. In sommige gevallen kan de diagnose en operatie vlot achter elkaar plaatsvinden, maar ook in een kort tijdsbestek kan de conditie flink vooruitgaan.

Met prehabilitatie realiseert u significante verbeteringen ten aanzien van de kwaliteit van zorg, gezondheid van uw patiënten, verlaging van de zorgdruk en besparing van zorgkosten. Wetenschappelijke studies naar prehabilitatie bij darmkankerpatiënten laten onder meer een daling in complicaties zien van 40-50% en een reductie van twee ligdagen na de operatie. Het integreren van prehabilitatie in het standaard zorgpad is een laagdrempelige en zeer effectieve stap vooruit op preventie en het verbeteren van gezondheid bij de behandeling van ziekte.

Doelgroep van initiatief

Alle Nederlandse ziekenhuizen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, beleidsmakers, zorgverzekeraars.

Doel van initiatief

Landelijke implementatie en opschaling van prehabilitatie en vergoeding vanuit de basisverzekering.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Gebaseerd op het Standpunt Prehabilitatie van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en de PREHAB Trial van het Máxima Medisch Centrum.

Eindproduct van initiatief

Wetenschappelijk bewijs voor de multimodale interventie prehabilitatie en opname in het basispakket als bekostigingsmodel.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.