Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

Persoonlijke ‘blended’ diabetes care voor iedereen

Samenvatting van initiatief

zie website

Doelgroep van initiatief

patiënten met diabetes en lage gezondheidsvaardigheden, professionals,

Doel van initiatief

Hierin wordt bekeken of een eHealth-applicatie kan bijdragen aan persoonsgerichte zorg voor mensen met type 2 diabetes en lage gezondheidsvaardigheden. En op die manier eigen regie, gezonde leefstijl en kennis en vaardigheden van deze diabetespatiënten kan bevorderen.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

praktijkervaringn

Eindproduct van initiatief

interventie of instrument voor de praktijk, haalbaarheidsstudie,

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.