Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Persoonlijk Leefstijl advies werkboek

Samenvatting van initiatief

Het Persoonlijk Leefstijl Advies dient als aanvulling op de Persoonlijkheid & Leefstijl Scan. Door de persoonlijkheidsscan ontstaat bewustwording en zelfkennis. Het adviesrapport bouwt hierop verder door aanvullende adviezen te geven. Met behulp van deze adviezen kun je makkelijk een werkend plan van aanpak maken om jouw mentale en fysieke gezondheid te verbeteren.

Het adviesrapport werkt met adviezen die op maat gemaakt zijn. De vijf leefstijlgebieden komen hierin aan bod: Voeding, Bewegen, Stress, Slaap en Ambitie. Hierbij staat de persoonlijkheid centraal. De adviezen zijn actueel en wetenschappelijk onderbouwd. Ons team van wetenschappers en experts heeft ervoor gezorgd dat de adviezen concreet en duidelijk geschreven zijn.

Het werkboek is zo opgezet dat je doelen kunt stellen en tegelijkertijd kunt lezen en leren hoe deze te bereiken. Het is een werkboek wat inhoudt dat je je gegevens, voortgang en informatie er in kwijt kunt.

Doelgroep van initiatief

Iedereen die zelfstandig kan werken aan een betere leefstijl maar wel een leidraad met advies en begeleiding kan gebruiken via een overzichtelijk werkboek. Ook geschikt voor (leefstijl) coaches die individuen trainen en begeleiden en op deze manier een structuur vinden in de periodieke voortgangsgesprekken

Doel van initiatief

Om zo veel mogelijk mensen zelfstandig, of met hulp van een coach, actief te helpen zodat zij kunnen werken aan het verbeteren van verschillende leefstijlgebieden met als doel dat zij gelukkiger, gezonder en gemotiveerder worden of blijven en ter voorkoming van leefstijl gerelateerde aandoeningen

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Informatie is onttrokken uit gevalideerde en wetenschappelijke onderzoeken en praktijk content welke onder gebruikt wordt in andere digitale coaching producten van Tsuru leefstijlverbetering

Eindproduct van initiatief

Een (zelf)hulp werkboek op basis van persoonlijkheidskenmerken en leefstijlscores.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.