Route 1 - implementeren wat werkt

Persoonlijk en Leefstijl scanrapport

Samenvatting van initiatief

Wil jij weten hoe jouw gezondheid ervoor staat? Dat kun je lezen in de Persoonlijkheid & Leefstijl Scan. Dit is de nulmeting die inzicht geeft en een bewustwordingsproces op gang brengt. Via toegankelijke vragenlijsten leren we je kennen over de vijf leefstijlgebieden, en daarnaast op persoonlijkheid, mate van gezondheid en geluk. Deze vragenlijsten zijn wetenschappelijk gevalideerd. Met de antwoorden op deze vragenlijsten kunnen we het rapport samenstellen. Alle bevindingen worden samengevat in ongeveer vijftig pagina’s. Het inzicht in ieders gezondheid wordt met behulp van profielen met persoonlijke informatie gerealiseerd. Zo kun je inspelen de individuele behoeften, en kunnen we de bewustwording van iedereen maximaal stimuleren. Uiteraard volgens de geldende AVG wet- en regelgeving

Ons team van wetenschappers en experts hebben, samen met onderzoeken vanuit universiteiten, alle profielen en verdiepende informatie geschreven. Hierdoor kunnen we garanderen dat alle informatie gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke bevindingen.

Doelgroep van initiatief

Iedereen die inzicht en bewustwording wil krijgen in de mate van eigen vitaliteit. Er wordt inzicht verschaft in de leefstijlgebieden bewegen, voeding, stress, slaap en ambitie. Dit verder aangevuld met persoonlijkheid en persoonlijkheidskenmerken. Ook geschikt voor (leefstijl) coaches die individuen trainen en begeleiden en op deze manier een basis vinden in de periodieke voortgangsgesprekken

Doel van initiatief

Om zo veel mogelijk mensen zelfstandig, of met hulp van een coach, inzicht te geven in de eigen mate van vitaliteit. Met dit inzicht wordt bewustwording gecreëerd zodat mensen kunnen bepalen of en eventueel welke interventie zij nodig hebben of zouden willen toepassen.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Informatie is onttrokken uit gevalideerde en wetenschappelijke onderzoeken en praktijk content welke onder gebruikt wordt in andere digitale coaching producten van Tsuru leefstijlverbetering.

Eindproduct van initiatief

Een uitgebreid inzicht- en bewustwordingsdocument gebaseerd op antwoorden op leefstijl gerelateerde onderwerpen en vragenlijsten met als output een persoonlijk rapport vol met persoonlijkheidskenmerken, leefstijlscores, tips en verdiepende informatie.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.