Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

P4Hillegom

Samenvatting van initiatief

TNO heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld om te bepalen welke behandeling het beste zal werken voor iemand met diabetes type 2 of pre-diabetes. Dit kan door een aantal bloedmetingen te doen voor en na het drinken van een suikerdrankje. Uit deze metingen kan naar voren komen dat bijvoorbeeld vooral de spieren niet zo goed in staat zijn om suiker te verwerken. Het advies zal dan vooral zijn om onder begeleiding van een fysiotherapeut te gaan sporten op een manier die bij u past. Het kan ook zo zijn dat vooral de lever niet goed in staat is om suiker te verwerken. Dan zal het advies zijn om een tijdlang met behulp van een diëtist goed te letten op de voedselinname, om zo te proberen af te vallen. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan ons doel om de behandeling van diabetes type 2 aan te passen aan de persoonlijk behoefte van de individuele patiënt, zodat de ziekte effectiever kan worden aangepakt. Voor pre-diabeten kan een behandeling leiden tot het voorkomen van diabetes of de ontwikkeling vertragen en zo dus diabetes uitstellen. Dit onderzoek heeft tot doel om het effect van een gerichte behandeling van (pre) diabetes type 2, op het verbeteren van aan diabetes gerelateerde bloedwaardes te onderzoeken.

Doelgroep van initiatief

patiënten, professionals (huisartsen, POHs, fysiotherapeuten, diëtisten)

Doel van initiatief

Onderzoeken of het mogelijk is een meer toegspitst/specifiek leefstijlprogramma aan een deelnemer met beginnende diabetes voor te schrijven om zo het ziekteproces te stoppen en/of af te remmen en diabetes te voorkomen.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Subtypering, OGTT, persoonlijke variatie

Eindproduct van initiatief

wetenschappelijk bewijs voor een interventie toegepast in de eerste lijn

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.