Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

NWO VICI-project: Understanding Overweight and Obesity. The End of Average

Samenvatting van initiatief

Er wordt onderzocht hoe predictoren van overgewicht verschillen tussen mensen, en of de effectiviteit van een intensieve lifestyle-interventie—op korte en lange termijn—afhangt van individuele profielen, bestaande uit persoonskenmerken, biologische, psychologische, omgevings-, en gedragsvariabelen. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze profielen zich vertalen naar gedrag in het dagelijks leven. Via een app worden meerdere keren per dag vragen gesteld over (on)gezond eetgedrag en beweging, en factoren die dat gedrag kunnen beïnvloeden (bijv. stress). We toetsen of dagelijks gedrag gezonder wordt na de interventie, en of er een samenhang is met gewichtsverandering. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar gepersonaliseerde interventies.

*Website voor project is in ontwikkeling, wordt waarschijnlijk in februari of maart gelanceerd.

Doelgroep van initiatief

Patiënten, professionals en beleidsmakers

Doel van initiatief

Zie hierboven (samenvatting initiatief)

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Zie hierboven (samenvatting initiatief)

Eindproduct van initiatief

Zie hierboven (samenvatting initiatief)

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.