Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

NudgeMe project: Digitale nudges voor gezonde voedingskeuzes: effecten, ethische en ontwerpaspecten van gepersonaliseerde digitale nudges

Samenvatting van initiatief

Keuzeomgevingen beïnvloeden gezondheidsgedrag via nudges. Momenteel zijn supermarkten ingericht als een omgeving die vooral ongezonde voedselkeuzes stimuleert en dit belemmert de preventie en het zelfmanagement van chronische ziekten zoals Type 2 Diabetes. In dit project wordt gekeken naar de empirische, ethische en technologische perspectieven die relevant zijn bij het ontwerpen van gepersonaliseerde nudges ter bevordering van de gezondheid, en meer specifiek het bevorderen van gezonde voedselkeuzes.

Het empirische doel is om te onderzoeken via welke mechanismen personalisatie de effecten van nudging kan versterken en de rol van transparantie hierin. We onderzoeken dit in de context van een innovatieve digitale nudge, namelijk de Just-In-Time nudge. Verder zullen de effecten in het veld worden getest bij Type 2 Diabetes patiënten, voor wie een suikerarm dieet cruciaal is.

Het ethische doel is om een genuanceerd normatief kader te genereren voor gepersonaliseerde digitale nudges op het gebied van gezondheidsbevordering. Transparantie en acceptatie spelen een cruciale rol in de ethische evaluatie van nudges. We gaan onderzoeken in welke mate het gepersonaliseerde en digitale karakter van nudges kan bijdragen aan het wegnemen van morele bezwaren die gezondheidsbevorderende nudges mogelijk oproepen.

Het technologische doel is het bepalen van de (technologische) uitdagingen en kansen van personalisatie in mobiele technologie en de interactie daarvan met de fysieke keuzeomgeving, d.w.z. de supermarkt. Dit heeft betrekking op de mogelijke effecten van het implementeren van de nudges op de ‘user-flow’ binnen de applicatie en de gebruikerservaring.

Dit project is innovatief zowel in zijn focus (gepersonaliseerde, digitale nudges) als zijn mixed-methods benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van gecontroleerde labstudies en een veldstudie in combinatie met ethische analyses en design-gerelateerd onderzoek. De resultaten kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van een ondersteunende preventieve omgeving die gezonde consumenten in staat stelt gezondere voedingskeuzes te maken en die zelfmanagement bij patiënten met chronische ziekten bevordert.

Doelgroep van initiatief

Wetenschappers

Doel van initiatief

Onderzoeken of en via welke mechanismen gepersonaliseerde digitale nudges gezonde voedselkeuzes kunnen beïnvloeden.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Personalisatie en nudges voor gedragsverandering

Eindproduct van initiatief

Wetenschappelijk bewijs voor een interventie

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.