Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Long Covid: een effectief behandelplan

Samenvatting van initiatief

We hebben vanuit ons kennismerk Natura Foundation het behandelplan ontwikkeld omdat we zien hoe groot het lijden bij patiënten is, hoe groot het maatschappelijke probleem is en hoe zorgprofessionals worstelen met een oplossing voor Long covid. Vanuit onze brede blik op (natuurlijke) gezondheid en onze missie om op basis van wetenschappelijke onderzoeken een breder inzicht, meer kennis en persoonlijke oplossingen toegankelijk te maken bij het verbeteren van gezondheid, bieden we zorgprofessionals kennis en een behandelplan die zij aanvullend op hun eigen expertise kunnen inzetten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de rol van endotheeldysfunctie in de de bloedvaten, mitochondriale dysfunctie, neuro-inflammatie, sarcopenie, invloed van het coronavirus op het darmmicrobioom en vice versa, vermoeidheid, concentratie- en geheugenstoornissen, kortademigheid en reuk- en smaakverlies.

Doelgroep van initiatief

Professionals, ook interessant voor beleidsmakers

Doel van initiatief

Een effectieve behandeling bieden voor Long Covid

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken naar het Coronavirus en Long Covid. We hebben studies over de werkingsmechanismen uitgepluisd en de belangrijkste werkingsmechanismen en risicofactoren in kaart gebracht. Daar hebben we een wetenschappelijk onderbouwd behandelplan op ontwikkeld.

Eindproduct van initiatief

Interventie voor de praktijk, mogelijk input voor wetenschappelijke studies naar de interventies die worden besproken. Één van de interventies is op dit moment reeds onderwerp van een RCT.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.