Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Leefstijlvignet

Samenvatting van initiatief

Vereniging Arts en Leefstijl biedt haar leden de mogelijkheid om het Leefstijlvignet te voeren. Hiermee communiceren zij naar de patiënt en andere zorgprofessionals dat zij op de hoogte zijn van de meest recente wetenschappelijke inzichten rond leefstijl en leefstijlgeneeskunde toepassen in de praktijk. Voordelen voor zorgprofessionals:
Leden kunnen elkaar makkelijker vinden voor het doorverwijzen van patiënten, en ook voor bijvoorbeeld samenwerking, projecten en onderzoek.
Het vignet creëert vertrouwen dat de leefstijlprofessional op de hoogte is en blijft van leefstijl(geneeskunde.
Voordelen voor patiënten:
Je kunt gemakkelijk een zorgprofessional vinden die leefstijlgeneeskunde toepast in de spreekkamer.
Met het Leefstijlvignet laat de leefstijlprofessional zien dat hij of zij belang hecht aan leefstijl bij in relatie tot behandeling én preventie van chronische ziekten, thuis is in de pijlers van het Leefstijlroer en regelmatig scholingen volgt over gedragsverandering en gespreksvaardigheden om mensen te motiveren om hun leefstijl aan te passen.

Doelgroep van initiatief

Zorgprofessionals

Doel van initiatief

Met het Leefstijlvignet laten leden van Vereniging Arts en Leefstijl zien dat zij op de hoogte zijn van de meest recente wetenschappelijke inzichten rond leefstijl. Het Leefstijlvignet is in november 2021 geïntroduceerd. We zijn nog in gesprek met beroepsgroepen en andere stakeholders over eventuele aanpassingen aan de criteria.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Eindproduct van initiatief

Leefstijlvignet

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.