Route 1 - implementeren wat werkt

Leefstijlspreekuur in de huisartsenpraktijk

Samenvatting van initiatief

In ons gezondheidscentrum houd ik 1x in de 2 weken een leefstijlspreekuur, waarbij ik patiënten (uit het centrum) coach, die vragen hebben op het gebied van leefstijl en/of leefstijlgerelateerde ziektes of aandoeningen hebben en/of zich niet vitaal voelen. Zij komen iedere 4 weken, een consult duurt 45 minuten. Gemiddeld komen ze 8-9 keer. Sinds kort zijn we met een 2e spreekuur begonnen door een van de POH’s-GGZ, die ook leefstijlcoach is geworden.
Het resultaat van het spreekuur is dat de leefstijldoelen gedeeltelijk of grotendeels bereikt worden, dat vrijwel iedere deelnemer enthousiast is, zich vitaler voelt en dat er een stijging is van de WHO-5-welzijnsinstelling. De waarderingscijfers zijn over het algemeen hoog.

Graag zou ik in contact komen met andere huisartsen, die ook een leefstijlspreekuur zijn begonnen in hun praktijk.

Doelgroep van initiatief

Patiënten van de huisartspraktijk

Doel van initiatief

Verbeteren van leefstijl bij patiënten met leefstijlgerelateerde ziektes of aandoeningen en mensen die zich niet vitaal voelen.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Leefstijl speelt een grote rol bij het ontstaan van veel ziektes en klachten

Eindproduct van initiatief

Leefstijlspreekuur in de huisartsenpraktijk, waarbij mensen individueel gecoacht worden

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.