Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

Leefstijlinterventies voor chronische aandoeningen

Samenvatting van initiatief

Voeding Leeft ontwikkelt, onderzoekt en exploiteert samen met wetenschappers, artsen, gezondheidsfondsen en andere professionals digitale & fysieke leefstijlprogramma’s, veelal voor mensen met een leefstijlgerelateerde chronische aandoening. Momenteel worden er programma’s ontwikkelt en onderzocht voor mensen met MS, reuma, IBD en mensen die kanker hebben gehad. Alle leefstijlprogramma’s zijn gericht op 4 pijlers: voeding, beweging, ontspanning en slaap. Deelnemers worden door een team van begeleiders intensief begeleid naar duurzame gedragsverandering. De effecten van de verschillende programma’s worden onderzocht met universiteiten, waaronder VUmc, Erasmusmc, Radboudumc en LUMC. Resultaten worden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke journals.

Doelgroep van initiatief

patiënten

Doel van initiatief

Zoveel mogelijk curatieve interventies ontwikkelen voor mensen met een leefstijlgerelateerde chronische aandoening

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Inzichten op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap in relatie tot veel voorkomende aandoeningen.

Eindproduct van initiatief

Een praktisch leefstijlprogramma waar patiënten aan kunnen deelnemen

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.