Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Leefstijl en overgewicht in zorgopleidingen

Samenvatting van initiatief

Dit project wordt uitgevoerd door Alliantie Voeding in de Zorg, met PON en HU, in opdracht van het Ministerie van VWS om ambities van het Nationaal Preventieakkoord te realiseren. We organiseren verbinding en uitwisseling, vergroten de aandacht voor leefstijl en overgewicht in zorgonderwijs, versterken lopende initiatieven en stimuleren structurele inbedding in het zorgonderwijs. Met het veld is een uitgebreide inventarisatie gedaan naar de wensen en behoeften van verpleegkundigen, artsen, studenten, docenten, andere zorgprofessionals en stakeholders. Hiervan zijn twee rapporten en leeruitkomsten verschenen. Op basis van de behoefte is er een netwerk voor de acht geneeskunde en met 5 verpleegkunde opleidingen opgezet; specifiek scholingsmateriaal is ontwikkeld (zoals kennisclips waarin zorgprofessionals uitleg geven over het ontstaan, diagnostiek, behandeling en preventie van overgewicht en obesitas, met casuistiek); onderwijsmateriaal wordt gedeeld; train-de-trainer scholing is opgezet voor docenten najaar 2022. Via de Klankbordgroep en de Pon-partners werkgroep is er uitwisseling met relevante organisaties.

Doelgroep van initiatief

Opleidingen

Doel van initiatief

Bevorderen van leefstijl in geneeskunde en verpleegkunde opleidingen. Aandacht in curriculum voor voeding, bewegen, ontspanning, overgewicht, achterliggende oorzaken en samenwerking in de keten

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en dit toepasbaar maken in zorgopleidingen.

Eindproduct van initiatief

Onderwijsmateriaal en ervaring tot ontwikkelen van onderwijs over preventie en borging hiervan in curriculum; Werkgroep Voeding en Leefstijl in Geneeskundeopleidingen; Netwerk verpleegkunde opleidingen

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.