Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Leefstijl en Diabetes onderwijs in de huisartsenpraktijk

Samenvatting van initiatief

Het aanbieden van geaccrediteerd onderwijs over demedicalisatie bij diabetes type 2 voor met name huisartsen en praktijkondersteuners via zorggroepen. Aan zorggroepen wordt een 2-luik van scholingen gratis (of voor zeer geringe kosten) aangeboden zodat deze binnen de zorggroep laagdrempelig toegankelijk zijn (25 zorggroepen). Bij 10 tot 15 zorggroepen wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen en effecten van de scholingen. Ook interesse in dit aantrekkelijk aanbod voor je zorggroep? Neem dan contact met ons op!

Doelgroep van initiatief

Zorgprofessionals

Doel van initiatief

Het opschalen van leefstijlonderwijs over diabetes type 2 voor huisartsenpraktijken. Hieraan is een onderzoek gekoppeld naar de effecten en ervaringen van de scholingen.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Handleiding Demedicaliseren bij Diabetes Type 2

Eindproduct van initiatief

Scholing en onderzoek

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt
Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.