Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Kennisdossier beweegvriendelijke omgeving

Samenvatting van initiatief

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit de wetenschap, beleid en de praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten. Dit draagt onder andere bij aan een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid. In ons kennisdossier vind je tips, inspiratie en handvatten om je verder te helpen om de openbare buitenruimte zo uitnodigend en inclusief mogelijk in te richten. En hoe je mensen in deze openbare buitenruimte kunt stimuleren om te bewegen en te sporten. Onze whitepaper geeft uitleg over het belang van een beweegvriendelijke omgeving. Met de BVO-scan krijgt je eenvoudig inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt, wijk of stadsdeel. En het E-book beschrijft bouwstenen en ontwerpprincipes van een beweegvriendelijke omgeving.

Doelgroep van initiatief

Iedereen die een rol speelt bij de inrichting van de leefomgeving of bij het stimuleren van bewegen en sporten, zoals beleidsmakers, stedenbouwkundigen, sportaanbieders, sociaal werkers, (beweeg)docenten, zorgprofessionals, etc.

Doel van initiatief

Professionals hebben kennis en praktische producten om bij te dragen aan het creëren van een beweegvriendelijke omgeving, en om daarmee mensen te stimuleren om te gaan bewegen, te spelen of te sporten.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Gebaseerd op wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek over de relatie tussen de omgeving en gezondheid en sporten en bewegen, alsook op ervaringen en voorbeelden uit de praktijk.

Eindproduct van initiatief

Verschillende instrumenten voor de praktijk.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.