Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

INTENSE (CVRM expertteam)

Samenvatting van initiatief

In samenwerking met HMC en het HagaZiekenhuis is het CVRM- expertteam opgericht dat ervoor zorgt dat de huisarts gemakkelijk CVRM-gerelateerd vragen kan stellen. Het CVRM-expertteam bestaat uit verpleegkundig specialisten uit de 1e en 2e lijn, kaderartsen HVZ en vasculair internisten.

De huisartsenpraktijken die deelnemen aan de pilot, kunnen het expertteam bereiken via ZorgDomein en de reeds bestaande consultatiefunctie in het KIS (Keten Informatie Systeem). Ze kunnen vragen stellen op het gebied van dyslipidemie en hypertensie (voor zowel mensen die binnen de ketenzorg vallen als daarbuiten).

Deelnemende praktijken ontvangen ook een box met o.a meetlinten, stappentellers, bloeddrukmeters en leefstijl adviezen om uit te delen aan hun patienten. Door hen meer inzicht te geven in wat hun leefstijlgedrag doet op de bloeddruk hopen we verwijzing en ingrijpende behandeling van de bloeddruk in de 2de of 3de lijn te voorkomen.

Doelgroep van initiatief

patiënten met hypertensie (en type 2 diabetes), professionals,

Doel van initiatief

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de (keten)zorg voor mensen met een ongecontroleerde hypertensie. Speciale aandacht gaat naar patiënten met type 2 diabetes, in verband met hun verhoogde risico op hart- en vaatziekten en vaak polyfarmacie. Ook wordt extra aandacht besteed aan patiënten die moeite hebben met het juist innemen van antihypertensiva. We willen de samenwerking tussen internist en huisarts vereenvoudigen, zodat patiënten efficiënter de juiste zorg op de juiste plek ontvangen (incl. passende leefstijl adviezen).

Waar is het initiatief op gebaseerd?

diverse gedragveranderingsmodelen voor patienten en voor professionals

Eindproduct van initiatief

wetenschappelijk bewijs voor een interventie, onderwijsprogramma, richtlijn of protocol, bekostigingsmodel, interventie of instrument voor de praktijk

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.