Route 5 - de noodzaak tot leefstijlgeneeskunde zo klein mogelijk maken

Increasing health awareness in the neighbourhood through local health markets

Samenvatting van initiatief

Om gezondheid te verbeteren moet er meer nadruk worden gelegd op de preventie van ziekten, wat begint met gezondheidsbewustzijn. Lokaal ingebedde en op de gemeenschap gebaseerde oplossingen die gericht zijn op ziektepreventie bereiken hun doelgroep echter vaak niet.

Door lokale gezondheidsmarkten te organiseren in een buurt, kan er meer gezondheidsbewustzijn gecreëerd worden. Dit willen wij bereiken door de combinatie van laagdrempelige metingen en vragenlijsten, waarna buurtbewoners gekoppeld worden aan het juiste gezondheidsinitiatief in de buurt op basis van hun gezondheidsprofiel. Via deze gezondheidsmarkten kunnen alle bewoners toegang krijgen tot gezondheidscontroles, aangezien de meeste van de bestaande gezondheidscontroles duur zijn en dus niet voor iedereen toegankelijk.

In de toekomst willen we handvaten kunnen bieden voor de organisatie van gezondheidsmarkten op grote schaal in combinatie met een online platform voor de weergave van lokale gezondheidsinitiatieven waar buurtbewoners gebruik van kunnen maken.

Doelgroep van initiatief

Alle bewoners in een wijk

Doel van initiatief

Het vergroten van het gezondheidsbewustzijn bij buurtbewoners met behulp van eenvoudige metingen en deze bewoners te verbinden met lokale gezondheidsinitiatieven om gezondheid te verbeteren

Waar is het initiatief op gebaseerd?

GezondMeten tool

Eindproduct van initiatief

Handvaten voor de organisatie van gezondheidsmarkten op grote schaal samen met een online platform, wat overal in Nederland toegepast kan worden waar buurtbewoners gebruik van kunnen maken

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.