Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Implementatie van onderwijs op het gebied van leefstijl in de bachelor geneeskunde en biomedische wetenschappen en de master geneeskunde.

Samenvatting van initiatief

Niet goed samen te vatten; implementatie in curriculum

Doelgroep van initiatief

Aankomende artsen en biomedisch wetenschappers

Doel van initiatief

Bewustwording van belang van leefstijl bij toekomstige professionals, indirect worden in de master de begeleidende ervaren artsen meegenomen (omdat zij begeleiden)

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Diverse inzichten, afhankelijk van specifieke leefstijlaspect / gerelateerde ziekte

Eindproduct van initiatief

Experts opgeleid met kennis over en vaardigheden ten aanzien van leefstijl

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.