Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Human Capital Model

Samenvatting van initiatief

Het Human Capital Model is afgelopen jaar interactief gemaakt, wat betekent dat je er nóg meer informatie kunt vinden over sport en bewegen. Het model geeft ruim 80 bewezen effecten van sport en bewegen weer, op verschillende waarden (fysiek, sociaal, persoonlijk, financieel, emotioneel en intellectueel). Met behulp van het model kun je ook per effect informatie terugvinden, relevante artikelen, interventies die je kunt inzetten, producten die praktisch toepasbaar zijn en je vindt er contactgegevens van een expert die je kunt benaderen als je nog meer wilt weten. Daarnaast kun je ook nog filteren op leeftijd, zodat je bijvoorbeeld ook informatie specifiek voor kinderen of ouderen kunt vinden. Het helpt professionals inzien wat de waarde van sport en bewegen kan zijn en helpt hen ook bepaalde keuzes onderbouwen.

Doelgroep van initiatief

Alle professionals die te maken hebben met sport, bewegen, gezondheid, leefstijl, etc.

Doel van initiatief

Kennis delen over de wetenschappelijk onderbouwde effecten van bewegen, zowel fysiek, mentaal, sociaal en economisch. En bij deze kennisdeling ook direct voorbeelden en producten tonen die mensen kunnen inzetten.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Human Capital Model

Eindproduct van initiatief

Wetenschappelijk bewijs om aan te geven wat de effecten van sport en bewegen zijn; met daarbij direct informatie, artikelen, producten, interventies en experts die je kunt raadplegen voor meer informatie.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.