Route 1 - implementeren wat werkt

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid

Samenvatting van initiatief

De digitale vragenlijst ‘Mijn Positieve Gezondheid’ is ontwikkeld om mensen te helpen kiezen en bespreken wat voor iemand persoonlijk belangrijk is. Hierin komen 6 thema’s (dimensies) aan bod: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Na het invullen van deze online tool, toont het spinnenwebdiagram je persoonlijke score op de 6 dimensies en bijbehorende aspecten.
Het spinnenweb brengt op deze manier iemands eigen gezondheid in kaart en bevordert zelfreflectie. De tool kan iemand voor zichzelf gebruiken, maar het is ook mogelijk om met een professional in gesprek te gaan, over of iemand graag zou willen veranderen en op wat voor vlak dat dan zou zijn.

Doelgroep van initiatief

Burgers, (zorg)professionals, mantelzorgers, vrijwilligers

Doel van initiatief

Een tool die mensen helpt om hun eigen gezondheid in kaart te brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet als opmaat naar een gesprek over gezondheid en welzijn.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Promotie-onderzoek

Eindproduct van initiatief

Gesprekstool

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.