Route 1 - implementeren wat werkt

Herziening Richtlijn en zorgstandaard overgewicht en obesitas & landelijk basis model netwerkaanpak overgewicht en obesitas

Samenvatting van initiatief

Voortkomend uit het Nationaal Preventie Akkoord wordt een herziene richtlijn en zorgstandaard overgewicht en obesitas opgeleverd eind 2022 en wordt samen met een aantal gemeenten een landelijk basismodel netwerkaanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen ontwikkelt waarbij ook verschillende hulptools zoals een zgn. Knooppuntenkaart. Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft hiervoor een gesubsidieerde opdracht van het ministerie van VWS ontvangen (2019-2022). Dit basismodel is een praktische vertaalslag van de richtlijn en geeft handvatten aan gemeenten (zowel sociaal als (para)medisch domein) om een optimale netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas te kunnen realiseren in hun eigen gemeente; hierbij werken het sociale en (para)medisch domein samen als ook in gezamenlijkheid met het betreffende individu = netwerkaanpak. Deze optimale aanpak bestaat uit juiste diagnostiek, behandeling en hulp/zorg (op gebied van leefstijl, sociaal economisch, psychisch, gebruik gewichtverhogende medicatie, hormonaal, hypothalaam en genetisch) bij overgewicht en obesitas. Daarnaast werkt het PON samen met Alliantie Voeding in de zorg (WUR) en Hogeschool Utrecht om meer aandacht aan overgewicht en obesitas (incl. leefstijl) in curricula van zorgopleidingen te borgen. Al deze bovengenoemde projecten zijn met elkaar verbonden zodat overal een iedereen dezelfde informatie heeft over een optimale aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Ook clienten en patienten met overgewicht en obesitas zijn betrokken; in het najaar 2022 zal de Nederlandse Vereniging van Overgewicht en Obesitas live gaan = platform van en voor betreffende clienten/patienten alwaar alle wetenschappelijke informatie die gedeeld wordt met professionals te vinden is in ‘lekentaal’ – op deze wijze vindt de eenduidige informatie zich in de spreekkamer.

Doelgroep van initiatief

Professionals

Doel van initiatief

Optimale aanpak overgewicht en obesitas

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Nieuwste stand van wetenschap & vertaling naar praktijk (input gemeenten)

Eindproduct van initiatief

Richtlijn, zorgstandaard, digitaal hulpmiddel dat adviseert wat de juiste passende hulp/zorg is voor betreffende individu, waar deze in de wijk te vinden is en welke professionals welke rol hebben in totale aanpak

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.