Route 1 - implementeren wat werkt

Healthnetwork

Samenvatting van initiatief

Het is Healthnetworks’ doel om meer patiënten met chronische problematiek te ondersteunen in het vinden van geschikte complementaire zorg. Dit doen we door de doorverwijzing van huisarts naar complementaire zorg te vergemakkelijken met behulp van een consultkaart wetenschappelijk bewijs en een netwerk aan gekwalificeerde therapeuten. Healthnetwork heeft een studenten ondernemingsprijs gevonden, een marktvalidatie gedaan (wat zijn behoeften van patiënt, arts, en therapeut) en gaat de komende maanden een pilot uitvoeren om het instrument/ de tool te testen.

Doelgroep van initiatief

Huisartsen

Doel van initiatief

Om meer patiënten met chronische klachten in aanraking te laten komen met geschikte, wetenschappelijk onderbouwde complementaire zorg

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Het Louis Bolk instituut heeft met de SORT criteria een consultkaart wetenschappelijk bewijs complementaire zorg gemaakt voor de klachten: prikkelbare darmen, hoge luchtweginfectie, chronische lage rugpijn.

Eindproduct van initiatief

Een instrument voor in de huisartsen praktijk waarbij huisartsen, samen met hun patiënt, klachtgericht kunnen zoeken naar een geschikte gekwalificeerde complementaire therapeut

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.