Route 3 - in richtlijnen en standaarden komen

Hart voor Vrouwen in Den Haag

Samenvatting van initiatief

Vrouwen die tijdens de zwangerschap hypertensie, diabetes, (pre)eclampsie of HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten. Om deze vrouwen een passend preventie- en zorgaanbod aan te kunnen bieden is een goede overdracht van 2e naar 1e lijn noodzakelijk en dienen deze vrouwen vervolgens periodiek gecontroleerd te worden op risicofactoren. We werken toe naar een richtlijn hiervoor.

We zijn nu bezig met de evaluatie.

Om een indruk te krijgen van dit project:

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/programmas/project-detail/gender-en-gezondheid/hart-voor-vrouwen-in-den-haag/

Hart voor vrouwen


https://vrouwenhart.nl/tag/hart-voor-vrouwen-in-den-haag/
https://www.bnr.nl/player/archief/20200603155400300

Doelgroep van initiatief

patiënten, professionals, beleidsmakers,

Doel van initiatief

Vrouwen die tijdens de zwangerschap hypertensie, diabetes, (pre)eclampsie of HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten. Om deze vrouwen een passend preventie- en zorgaanbod aan te kunnen bieden is een goede overdracht van 2e naar 1e lijn noodzakelijk en dienen deze vrouwen vervolgens periodiek gecontroleerd te worden op risicofactoren.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

diverse wetenschappelijke artikelen en internationale richtlijnen

Eindproduct van initiatief

richtlijn

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.