Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Handleiding Pak Hypertensie Aan

Samenvatting van initiatief

De handleiding is primair bedoeld voor zorgverleners betrokken bij de behandeling van patiënten met hypertensie: praktijkondersteuners somatiek (POH-S), physician assistants (PA’s), huisartsen, medisch specialisten en apothekers. Ook zorgverleners zoals diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches kunnen deze handleiding gebruiken als leidraad. De handleiding wordt aangeboden in combinatie met een tweetal scholingen. Het wordt ten zeerste aangeraden de scholingen te volgen alvorens de handleiding in de praktijk te brengen. De handleiding is verkrijgbaar op de website van Vereniging Arts en Leefstijl

Doelgroep van initiatief

Zorgprofessionals

Doel van initiatief

Een handleiding voor de zorgprofessional in het behandelen van een patiënt met hypertensie middels leefstijlinterventies zodat het voorschrijven van antihypertensiva kan worden voorkomen of zodat antihypertensiva kunnen worden afgebouwd/gestaakt. Met ruimte voor de synergistische combinatie van leefstijlinterventies én medicatie.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Leefstijlgeneeskunde

Eindproduct van initiatief

Handleiding

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.