Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Handleiding Afbouwen van medicatie bij Diabetes Type 2

Samenvatting van initiatief

Leefstijlinterventies en medicatie-afbouw gaan hand in hand. Voeding, beweging, ontspanning en slaap grijpen in op de metabole ontregeling die ten grondslag ligt aan veel chronische aandoeningen. Een patiënt die zijn leefstijl aanpast, heeft vaak al snel, binnen enkele dagen of weken, minder medicatie nodig en kan soms zelfs helemaal zonder. Minder medicatie reduceert het aantal en de ernst van bijwerkingen. Daarbij genezen veel geneesmiddelen bij leefstijl gerelateerde aandoeningen niet. Ze nemen de symptomen weg, maar pakken de onderliggende pathofysiologie en de oorzaken niet aan. Voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals zijn dit veelgenoemde argumenten om gericht, samen met de patiënt, te werken aan het afbouwen van medicatie. En steeds meer mensen staan hiervoor open, ze willen zelf de regie voeren over hun gezondheid. Uit de praktijk klonken veel vragen over medicatie-afbouw waaruit deze handleiding is ontwikkeld. De handleiding wordt aangeboden in combinatie met een tweetal scholingen. Het wordt ten zeerste aangeraden de scholingen te volgen alvorens de handleiding in de praktijk te brengen. De handleiding is verkrijgbaar op de website van Vereniging Arts en Leefstijl.

Doelgroep van initiatief

Zorgprofessionals

Doel van initiatief

Het begeleiden van een patiënt richting een gezondere leefstijl is noodzakelijk, maar ook uitdagend. Eventuele medicatie dient veilig aangepast te worden om de leefstijlinterventie niet in de weg te zitten en goede nazorg is essentieel. Deze handleiding is ontwikkeld om de zorgverlener bij de hand te nemen met leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij Diabetes type 2.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

1. G IJzerman. SGLT2-remmers en diabetische ketoacidoses. Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie, April 2016, Volume 14,Issue 1, pp 10–13.2. Shurter A, Genter P, Ouyang D, Ipp E. Euglycemic progression: worsening of diabetic retinopathy in poorly controlled type 2diabetes in minorities. Diabetes Res Clin Pract. 2013 Jun; 100(3): 362–367.3. Feldman-Billard S, Larger É, Massin P. Early worsening of diabetic retinopathy after rapid improvement of blood glucose controlin patients with diabetes. Diabetes Metab. 2018 Feb;44(1):4-14.4. MH Shanik, et al. Insulin Resistance and Hyperinsulinemia Is hyperinsulinemia the cart or the horse? Diabetes Care 31(Suppl2):S262–S268, 2008.

Eindproduct van initiatief

Handleiding

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.