Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

Haalbaarheid van de ‘Diabetypering en Leefstijl als Medicijn’ aanpak in de eerstelijnszorg

Samenvatting van initiatief

Bij gezondheidscentrum Stevenshof is de Diabetypering en Leefstijl als Medicijn pilot studie uitgevoerd, waaraan 16 mensen hebben deelgenomen. In deze studie is gebruik gemaakt van de 360-graden diagnostiek, waarin niet alleen biomedische gegevens worden meegenomen, maar ook het gedrag, de mentale gezondheid en de socio-economische omgeving, om een completer beeld te krijgen van de patiënten.
Onderdeel van deze 360-graden diagnostiek was een orale glucosetolerantietest (OGTT), welke werd gebruikt om het diabetessubtype te bepalen. Informatie over het diabetische subtype werd gecombineerd met klinische parameters en persoonlijke voorkeuren om tot een persoonlijk behandelplan te komen, gericht op diabetesremissie of -omkering.
Na drie maanden waren het gewicht, BMI, middelomtrek, HbA1c, nuchtere glucose, systolische bloeddruk en triglyceriden significant lager dan op baseline, HDL-cholesterol was significant hoger (tabel 1). Deze verbetering hield aan tot het einde van de interventie (zes maanden), behalve voor de systolische bloedruk. Veel deelnemers konden stoppen met hun diabetesmedicatie of de dosis verlagen gedurende de interventie.
Waar bij de start alle deelnemers geclassificeerd werden als diabetespatiënten type 2, bereikten vier deelnemers diabetesomkering en twee diabetesremissie na drie maanden. Na zes maanden waren deze twee deelnemers nog steeds in remissie en drie van de vier deelnemers nog in ‘omkering’. Het bereiken van remissie of omkering ging echter gepaard met resterende onderliggende pathologie, wat aangeeft dat diabetesremissie niet per definitie genezing betekent.

Doelgroep van initiatief

patiënten, huisartsen, apothekers, diëtisten, POHs

Doel van initiatief

Onderzoeken van de haalbaarheid van de implementatie van een gepersonaliseerd leefstijl-als-medicijn programma binnen de eerstelijnszorg, inclusief een kostenbatenanalyse en evaluatie met patiënten en zorgverleners. Daarnaast zijn de effecten van het gepersonaliseerde leefstijl programma op de gezondheidsstatus van mensen met type 2 diabetes onderzocht.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

TNO 360-graden-diagnostiek, inclusief diabetes subtypering op basis van een orale glucose tolerantietest; multidisciplinaire aanpak van type 2 diabetes.

Eindproduct van initiatief

Wetenschappelijke publicatie over de effecten van de aanpak in de eerstelijnspraktijk. Vervolg aanvraag wordt geschreven waarin de bevindingen uit dit onderzoek worden geïmplementeerd en opgeschaald naar meerdere zorgpraktijken.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.