Route 1 - implementeren wat werkt

Gezonde Leefstijl in Meierijsstad en chronische ziekten

Samenvatting van initiatief

Chronische ziekten vormen een pandemie met obesitas, diabetes, hart en vaatziekten, artrose, longziekten en kanker als veel voorkomende aandoeningen. De etiologie van deze aandoeningen bestaat voor 70-90 % uit leefstijl invloeden.
Leefstijlveranderingen zijn effectief gebleken (diabetes keer om) in het verbeteren van de ziekte, verhogen van de kwaliteit van leven en verminderen van medicijngebruik en zorgvraag.
De huidige GLI trajecten vormen een goed begin. Er blijkt echter meer nodig dan deze trajecten om mensen met chronische ziekten medisch professioneel te begeleiden en naar een duurzame gedragsverandering te coachen. Dat vereist speciale aandacht van experts op het gebied van gedragsverandering in samenwerking met medische professionals met expertise op het vlak van leefstijlgeneeskunde en chronische ziekten.

Dat bieden wij, onder één dak

Doelgroep van initiatief

patiënten

Doel van initiatief

leefstijl

Waar is het initiatief op gebaseerd?

leefstijl manifest TNO/LUMC

Eindproduct van initiatief

interventie voor de praktijk

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.