Route 1 - implementeren wat werkt

Gezond in Drenthe, leefstijlzorg voor iedereen.

Samenvatting van initiatief

Implementatie van de gecombineerde leefstijl in de Provincie Drenthe als onderdeel van de integrale aanpak overgewicht. Samen met andere stakeholders in de provincie, GGD Drenthe, 12 Drentse gemeenten, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Huisartsen zorggroep Drenthe, Sport Drenthe, Zorgbelang Drenthe en de doelgroep/inwoners werken we aan een integrale aanpak gezondheid. Vanuit wensen en behoeften van inwoners, een sociale innovatie. De juiste zorg op de juiste plek in de juiste volgorde. Met inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en mede door de lerende omgeving voor professionals en stakeholders. Eindresultaat:
@ GLI voor iedereen: met gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en voor speciale doelgroepen: GGZ, LVB of specifieke ziektebeelden. Doorontwikkeling van bestaand aanbod binnen de integrale setting
@ Zorg, welzijn en arbeid verbonden in een netwerkaanpak vanuit een gezamenlijke visie en ambitie voor een gezonder Drenthe
@ verkleinen gezondheidsverschillen
@ meer gezonde levensjaren

Doelgroep van initiatief

patienten en inwoners, professionals, ondernemers, stakeholders en beleidsmakers.

Doel van initiatief

Implementatie van leefstijlbegeleiding in 0de, 1ste en 2de lijn. Iedereen die gezonder wil leven in Drenthe moet de mogelijkheid hebben om dat te kunnen bereiken.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Integrale en netwerk aanpak overgewicht. Een maatschappelijk probleem, overgewicht en obesitas, wordt vanuit een breed gedragen ambitie en visie met alle stakeholders in Drenthe opgepakt. vanuit zorg leveren wij een bijdrage.

Eindproduct van initiatief

Beschreven integrale aanpak met borging binnen de zorg en gemeente.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.