Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

Empowerment van zwangere vrouwen voor gezonde voeding

Samenvatting van initiatief

Power4GezondZwanger is een programma waarin zwangeren samen met verloskundigen en dietisten samen werken aan gezonde voeding. Het programma bestaat uit 4 gesprekken over voeding:
1. Vroege voorlichting met de verloskundige bij 8-10 weken zwangerschap
2. Consult met de dietist bij ca. 12 weken
3. Reflectiemoment met de verloskundige bij ca. 22 weken
4. Reflectiemoment met de verloskundige bij ca. 32 weken

Alle gesprekken worden gevoerd vanuit een empowerment perspectief, waarbij de wensen, mogelijkheden en persoonlijke situatie van de zwangere vrouw centraal staan. Het programma draagt bij aan een versterkte samenwerking van verloskundigen en dietisten.

De deelnemers vullen voorafgaand en na afloop van de gesprekken vragenlijsten in over hun voeding en psychosociale gezondheid. Na afloop van het onderzoek verzamelen we qualitatieve data in de vorm van interviews met zwangeren, verloskundigen en dietisten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van een cluster randomized controlled trial.

Doelgroep van initiatief

Zwangere vrouwen, verloskundige en dietisten

Doel van initiatief

Verhoging van empowerment en verbetering van de voedingsinname tijdens de zwangerschap

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Empowerment, Behaviour Change Wheel

Eindproduct van initiatief

Wetenschappelijk bewijs voor een interventie

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt
Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.