Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

Effectiviteit van de Nationale Diabetes Challenge

Samenvatting van initiatief

Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is een wereldwijd groeiende chronische ziekte. Voldoende beweging verkleint de kans op het krijgen van DM2. Voor mensen die DM2 hebben, verkleint voldoende beweging de kans op negatieve gevolgen hiervan voor de gezondheid. De Nationale Diabetes Challenge is een beweeginterventie met als doel dat mensen met (een verhoogd risico op) DM2 in ongeveer 20 weken structureel meer gaan bewegen om zo hun kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren. In dit project zullen wij vanuit de LUMC-Campus Den Haag onderzoeken wat het effect is van de Nationale Diabetes Challenge op de gezondheid en op de zorgkosten van de deelnemers met (een verhoogd risico op) DM2.

De Nationale Diabetes Challenge (https://www.nationalediabeteschallenge.nl/ ) van de Bas van de Goor foundation is een beweeginterventie met als doel dat mensen met (een verhoogd risico op) DM2 in ongeveer 20 weken structureel meer gaan bewegen om zo hun kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren. Hiervoor worden op locaties door heel Nederland wandelprogramma’s opgezet, waarbij voor verschillende afstanden kan worden getraind (bijvoorbeeld voor 5, 10, 15 of 20 kilometer). Iedereen werkt toe naar de laatste Nationale Diabetes Challenge week waarin vier achtereenvolgende dagen gewandeld wordt en waarna de challenge op een feestelijke manier wordt afgesloten.

Het is echter nog niet bekend of deze beweeginterventie ook daadwerkelijk kosteneffectief is vanuit maatschappelijk perspectief. Daarom zullen wij dit vanuit de LUMC-Campus Den Haag onderzoeken.

Aanpak onderzoek

Voor dit onderzoek worden mensen die meedoen met de Nationale Diabetes Challenge gevraagd om herhaaldelijk vragenlijsten in te vullen. Deze deelnemers zullen worden vergeleken met een controle groep (namelijk mensen die wel (een verhoogd risico op) DM2 hebben maar niet meedoen aan de Nationale Diabetes Challenge). Wanneer deelnemers hier toestemming voor geven, zullen wij de vragenlijst gegevens ook koppelen aan routine zorgdata.

Doelgroep van initiatief

patiënten met type 2 diabetes, professionals, beleidsmakers

Doel van initiatief

Dit onderzoek zal meer inzicht geven in wat voor effect de Nationale Diabetes Challenge heeft op de gezondheid en op de zorgkosten van deelnemers met (een verhoogd risico op) DM2.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Bewegen in een groep

Eindproduct van initiatief

wetenschappelijke bewijs voor de interventie

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.