Route 1 - implementeren wat werkt

Eet Echt Eten, praktijk voor leefstijlcoaching

Samenvatting van initiatief

Vanuit mijn praktijk als leefstijlcoach ben ik op wijkniveau actief om mensen laagdrempelig te inspireren tot een gezonde leefstijl. Bij Apotheek Orion (Apotheker Mark Slager) verzorg ik een wekelijks spreekuur, met als doel mensen bewust te maken van hoe zij meer regie over hun gezondheid kunnen krijgen. Lange termijndoel is minder (onnodige medicatie) en, meer gezondheid/welzijn. Vanuit deze rol ben ik actief in het wijkteam Schothorst waar verschillende gezondheidsprofessionals leefstijl meer op de kaart willen zetten. We coachen daarbij ook andere zorgprofessionals voor wie leefstijl nog wat verder weg ligt. We gebruiken het model Positieve gezondheid en het leefstijlroer van Arts & Leefstijl.

Doelgroep van initiatief

Patiënten/cliënten

Doel van initiatief

Mensen begeleiden naar een gezondere leefstijl

Waar is het initiatief op gebaseerd?

De richtlijnen van de vereniging Arts & Leefstijl, opgeleid als Oersterk coach

Eindproduct van initiatief

Er dus niet speciaal een eindproduct. Ik begeleid cliënten individueel en daarnaast werk ik met groepen en geef ik kooklessen, en thema-lunches rondom gezond eten/KH-arm

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt
Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.