Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

Diablend

Samenvatting van initiatief

Bij patiënten met type 2 diabetes (T2D) blijkt dat leefstijlaanpassingen effectief zijn om symptomen van de ziekte te verbeteren. Echter, de meeste leefstijlprogramma’s gebruiken hiervoor een generieke aanpak, in tegenstelling tot een gepersonaliseerde aanpak. Zo’n op maat gemaakte aanpak, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de sociale en de fysieke situatie blijkt op lange termijn effectiever om leefstijl te veranderen, omdat de leefstijlinterventie beter aansluit bij de wensen van de patiënt. Het belangrijkste doel is het ontwikkelen van een ecosysteem (“Grozzerdam”) in Den Haag voor gepersonaliseerde leefstijlstijlondersteuning bij mensen met T2D op grote schaal.
In het DIABLEND project zal een geïntegreerde aanpak (Diabetes Remission Framework) ontworpen en getest worden voor gepersonaliseerde leefstijlondersteuning bij mensen met T2D in Den Haag, gericht op twee achterstandswijken in Den Haag: Schilderswijk en Bouwlust-Vrederust. Het project zal starten vanuit bestaande tools/platforms en heeft tot doel te integreren en te innoveren naar een ecosysteem dat kan worden geïmplementeerd voor de bredere T2D populatie (volgende fase, de grote “Den Haag Diabetes Remission” studie). Het Diabetes Remission Framework (DRF) wordt ontworpen in samenwerking met relevante partners en belanghebbenden. Essentiële elementen van de DRF zijn; het genereren van een persoonlijk menu met lokale, gemakkelijk toegankelijke leefstijlinterventies en het implementeren van thuismonitoring en gepersonaliseerde feedback, coaching en e-health-opties (Diabox).
Om dit te kunnen implementeren is het van belang om het huidige lokale diabeteszorgsysteem en behoeften, mogelijkheden en voorkeuren van burgerpatiënten in kaart te brengen (WP1). De resultaten van WP1 zullen gebruikt worden voor het ontwerp van de DRF (WP2) en de Diabox (WP3). In WP4 worden (elementen van) DRF en Diabox getest voor verschillende gebruikersgroepen. Ten slotte richt WP5 zich op de leefomgeving. De uitkomsten van DIABLEND zullen worden gebruikt voor het starten van de Den Haag Diabetes Remission studie en worden gedeeld via het Lifestyle4Health netwerk (WP6). Zie ook: https://lifestyle4health.nl/algemeen/diablend-persoonlijke-leefstijlondersteuning-bij-type-2-diabetes/

Doelgroep van initiatief

patiënten, professionals en ondernemers

Doel van initiatief

Het belangrijkste doel is het ontwikkelen van een ecosysteem (“Grozzerdam”) in Den Haag voor gepersonaliseerde leefstijlstijlondersteuning bij mensen met T2D op grote schaal.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

In het DIABLEND project zal een geïntegreerde aanpak (Diabetes Remission Framework) ontworpen en getest worden voor gepersonaliseerde leefstijlondersteuning bij mensen met T2D in Den Haag, gericht op twee achterstandswijken in Den Haag: Schilderswijk en Bouwlust-Vrederust.

Eindproduct van initiatief

Wetenschappelijk bewijs dat een ecosysteem voor gepersonaliseerde leefstijlondersteuning werkt bij mensen met T2D.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.