Route 3 - in richtlijnen en standaarden komen

Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP) Een handleiding voor bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en diëtisten

Samenvatting van initiatief

Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft Type 2 Diabetes (T2D). T2D wordt vaak behandeld met medicijnen, maar een gezonde leefstijl is een betere behandeling. Het werken in ploegendienst verstoort het dag- en nachtritme, waardoor ploegendienstmedewerkers vaker een ongezonde leefstijl hebben. TNO ontwikkelde een leefstijlinterventie voor ploegendienstmedewerkers, waarin persoonlijke leefstijl adviezen gegeven worden op basis van een bloedtest: Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP). Het protocol bestaat uit 2 onderdelen, de 360-graden diagnose en de gepersonaliseerde leefstijlaanpak. Het doel is om tot een persoonlijk advies voor ploegendienstmedewerkers te komen en de diabetes gerelateerde klachten te verminderen. Om tot de 360-graden diagnose te komen vullen de deelnemers digitale vragenlijsten in over: (i) denken & gevoel, (ii) leefstijlgedrag, en (iii) omgeving. Voor het 4e onderdeel ‘lichaam’ wordt bloed afgenomen en worden een aantal medische onderzoeken gedaan. Deze gegevens worden door de bedrijfsarts ingevuld in de vragenlijst. Op basis van de resultaten uit de 360-graden diagnose wordt in de tweede stap van DOP een leefstijladvies aangeboden. De diagnose wordt weergegeven in een profielwiel wat met het leefstijladvies wordt besproken door de bedrijfsarts en de deelnemer. Vervolgens gaat de deelnemer onder begeleiding van de bedrijfsarts, diëtist en fysiotherapeut 13 weken aan de slag met de adviezen om tot een duurzame gedragsverandering te komen.
De belangrijkste succesfactoren die uit een eerste haalbaarheidsstudie naar voren kwamen zijn: 1) DOP aanbieden op het werk en mogelijk maken dat men het tijdens werktijd kan volgen, 2) DOP aanbieden aan groepen medewerkers die het programma in groepen volgen, 3) zorgen dat de professionals betrokken bij DOP (bedrijfsarts, praktijk ondersteuner bedrijfsarts, fysiotherapeut, diëtist) kennis hebben van de effecten van onregelmatig werk op gezondheid en leefstijl, 4) werktijden van de professionals aanpassen aan de werktijden van de groep deelnemers, als deelnemers dezelfde werktijden hebben (bijvoorbeeld omdat ze in dezelfde ploeg werken) is dit makkelijker te organiseren en 5) zorg voor een goede organisatie van de interventie voordat het daadwerkelijk aangeboden wordt aan medewerkers. Deze factoren zijn in een implementatieadvies toegevoegd aan het protocol.

De interventie Diabetes Omkeren in de Ploegendienst (DOP) is beschikbaar voor toepassing bij andere organisaties.

Doelgroep van initiatief

Bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, diëtisten

Doel van initiatief

Aanreiken protocol, incl. implementatieadvies – ter ondersteuning van de doelgroepen

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Eerder ontwikkelde protocol P4@Hillegom en haalbaarheidsonderzoek DOP

Eindproduct van initiatief

Handleiding voor inzet leefstijlinterventie voor ploegendienstmedewerkers, incl. implementatieadvies

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.