Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Diabetes 1 In Eigen Hand

Samenvatting van initiatief

De eerste stap van het project is het voor iedereen toegankelijk maken van kennis over deze leefstijlmethode. Dit is te vinden op:https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/diabetes-1-in-eigen-hand/
De tweede stap is mensen ondersteunen bij het veranderen van hun leefstijl. Daarvoor is er een online supportgroep.
Daarnaast wordt er samengewerkt met andere partijen om te zorgen voor praktische steun, door middel van geschikte recepten en maaltijdboxen.
Er is overleg met overkoepelende organisaties en externe partijen met betrekking tot richtlijnen en een optimale match tussen leefstijl en medicatie.
We verzorgen lezingen.
Er wordt gewerkt aan een leefstijlboek voor diabetes type 1.

Doelgroep van initiatief

Patiënten en professionals

Doel van initiatief

Een herintroductie van leefstijl in de behandeling van diabetes type 1. Daarvoor delen we kennis, informatie en ervaringen over het belang van leefstijl in de behandeling van diabetes type 1. Er wordt steun geboden in een online supportgroep.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

De leefstijlmethode van dokter Bernstein aangevuld met inzichten over voeding op de bloedsuiker.

Eindproduct van initiatief

Website Diabetes 1 In Eigen Hand

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.