Route 1 - implementeren wat werkt

De Fitkit (focus op screenen van Metabool Syndroom en leefstijl afhankelijke risico’s)

Samenvatting van initiatief

We zijn nu net 3 jaar oud en hebben op verschillende manieren mensen geholpen met hun leefstijl. Begonnen met on-site fysieke health checks, tijdens COVID ook de Fitkit ontwikkeld voor handige thuismetingen dmv vingerprik en nu een software tool gemaakt om de data in terug te koppelen en advies te geven over beweging, voeding en leefstijl.
We zoeken graag de samenwerking op, zo hebben we trajecten met Clear, MyMicroZoo, PreActive, Omnigen (in ontwikkeling), Verdify (ontwikkeling). Elk persoon is anders en heeft zo ook een ander traject nodig. Wij helpen mensen met de eerste stap. Een health check dat screent op metabool syndroom, om op die manier risico’s te kunnen elimineren. Komen ze met specifieke hulpvragen of ligt er een verhoogd risico, dan bieden wij (alleen of samen met partners) de juiste leefstijl trajecten aan.

Doelgroep van initiatief

Leefstijlcoaches, Diëtisten, zorgprofessionals (voor inzet eigen klanten/patiënten) en de 40-plusser in NL

Doel van initiatief

Screenen op Metabool Syndroom dmv biomarker testen en leefstijl vragenlijsten. Op basis van de metingen kan een risicoprofiel van het metabool syndroom worden opgesteld. Wij maken passende adviezen en trajecten voor degene die in een risico profiel passen om zo de voorkomen dat het metabool syndroom zich doorontwikkeld tot DT2 of hart- en vaatziekten

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Alles is begonnen bij het boekje van leefstijlgeneeskunde van lifestyle4health. Dit is onze bijbel tot nu toe geweest.

Eindproduct van initiatief

Product kan kostenefficient ingezet worden en passende adviezen en trajecten worden data-gedreven voorgeschreven voor het individu. Regie moet bij de eindgebruiker liggen, autonomie. Idealiter kan iedereen straks zelf de meting uitvoeren (dmv vingerprik thuis, dat lukt nu al) en kan men met behulp van onze software tool (exercise en lifestyle recommender system) zelf de juiste keuzes maken om risico’s op welvaartziekten de kop in te drukken. De zorgprofessional kan onze hard- en software gebruiken om diagnostiek en leefstijl meer bij elkaar te brengen voor hun patienten en zo meer te focussen op begeleiding. De pateint/gebruiker/klant (eindgebruiker dus) heeft een plek waarbij alle data op een intuitieve manier wordt teruggekoppeld en waarbij de regie en autonomie bij hen ligt.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.