Route 1 - implementeren wat werkt

Checklist obesitas voor geriatrische patiënten. Overwegingen en interventies

Samenvatting van initiatief

Obesitas heeft evidente nadelige gevolgen die, zonder interventie leiden tot toenemende comorbiditeit en functionele beperkingen. Bij de ouder wordende patiënt moeten interventies echter met meer voorzichtigheid en afweging worden benaderd en gelden aangepaste criteria bij de keuze voor interventies ten aanzien van dieetadviezen, voedingseducatie, conditie- en weerstandstraining. Bij de begeleiding dient aandacht te zijn voor levensbeschouwelijke aspecten passend bij de gezondheidssituatie en de levensfase waarin de geriatrische patiënt zich bevindt. De checklist obesitas voor geriatrische patiënten overweegt deze criteria en aspecten. Daarmee worden geïndividualiseerde interventies ingezet die recht doen aan de kwaliteit van leven van de geriatrische patiënt.

Om de checklist in te kunnen zien, kunt u contact opnemen met Susan Mulder (susanmulder1@outlook.com)

Doelgroep van initiatief

Geriatrische patiënten, verpleegkundigen, POH-ers, artsen

Doel van initiatief

Met de juiste overwegingen kiezen of afzien van leefstijlinterventies

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Literatuurstudie obesitas bij geriatrische patiënten. Gebruik en check bij 6 verpleegkundigen. Nav HBOV studie.

Eindproduct van initiatief

Checklist obesitas bij geriatrische patiënten. Overwegingen en interventies

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.