Route 1 - implementeren wat werkt

Bouwsteen prehabilitatie voor IZA-regioplan

Samenvatting van initiatief

Schrijft u een regioplan? Zet het onderwerp prehabilitatie in uw plan met de gratis bouwsteen van Stichting Fit4Surgery! Prehabilitatie, het fit maken van patiënten voorafgaand aan een grote operatie, is een concreet voorbeeld van Passende Zorg en levert stevige gezondheidsresultaten op. De bouwsteen prehabilitatie bevat alle stappen voor een succesvolle implementatie in uw regio.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) biedt de gelegenheid om samen met uw zorgpartners een regioplan te maken om, met behulp van de beschikbare transformatiemiddelen, in versneld tempo meer Passende Zorg in uw regio te realiseren. Prehabilitatie is een concrete Passende Zorg interventie waarmee een ziekenhuis, in samenwerking met de eerste lijn, invulling geeft aan een centrale doelstelling van het IZA: het verbeteren van gezondheid standaard onderdeel maken van de behandeling van ziekte.

Prehabilitatie
Prehabilitatie betekent het begeleiden van patiënten om, enkele weken voorafgaand aan een planbare operatie, fitter te worden. Dankzij prehabilitatie doorstaan patiënten de operatie beter en zijn zij sneller weer op de been. Het prehabilitatieprogramma bestaat uit fysieke training, mentale ondersteuning, voedingsadvies, hulp bij het stoppen met roken en alcohol en het behandelen van kwetsbaarheid en comorbiditeit. Het ziekenhuis en zorgverleners in de eerste lijn werken hierbij nauw samen. Met prehabilitatie realiseert u significante verbeteringen ten aanzien van de kwaliteit van zorg, gezondheid van uw patiënten, verlaging van de zorgdruk en besparing van zorgkosten. Het integreren van prehabilitatie in het standaard zorgpad is een laagdrempelige en zeer effectieve stap vooruit op preventie en het verbeteren van gezondheid bij de behandeling van ziekte.

Bouwsteen prehabilitatie voor uw regioplan
Vanuit de Stichting Fit4Surgery bieden wij de “bouwsteen prehabilitatie” aan voor uw regioplan. Met de bouwsteen voegt u eenvoudig het onderwerp prehabilitatie toe aan uw regioplan en vraagt u de benodigde IZA-transformatiemiddelen aan. Dit stelt u in de gelegenheid om praktisch en effectief aan de slag te gaan met prehabilitatie. U maakt daarmee ook deel uit van een unieke landelijk gecoördineerde beweging om gezamenlijk prehabilitatie landelijk op te schalen en te implementeren. De kosten van de interventie, implementatie en landelijke coördinatie worden vanuit de transformatiemiddelen gedekt.

Ondersteuning bij implementatie
Uw regio wordt volledig begeleid bij de implementatie van het landelijke prehabilitatieprogramma Fit4Surgery. Dit is een beproefd programma dat op dit moment al in meerdere ziekenhuizen is toegepast.

Over Stichting Fit4Surgery
De Stichting Fit4Surgery zet zich sinds 2016 in voor het versneld beschikbaar komen van prehabilitatie voor alle patiënten. De richtlijnen die in Nederland worden gehanteerd voor kwalitatieve en uniforme prehabilitatie zijn op nationaal niveau vastgelegd in het protocol “Standpunt Prehabilitatie”. Het Fit4Surgery prehabilitatieprogramma is gebaseerd op dit protocol. Stichting Fit4Surgery voert landelijke regie op kwalitatieve en uniforme implementatie van prehabilitatie en zorgt voor centrale verzameling van uitkomsten rondom de operatie, waarmee de effectiviteit van prehabilitatie geëvalueerd wordt.

Doelgroep van initiatief

alle Nederlandse ziekenhuizen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, beleidsmakers, zorgverzekeraars, patiënten.

Doel van initiatief

Landelijke implementatie en opschaling van prehabilitatie en structurele bekostiging via de basisverzekering.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Standpunt Prehabilitatie van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en de PREHAB Trial een internationale studie naar de effectiviteit van prehabilitatie bij darmkanker.

Eindproduct van initiatief

Landelijke implementatie en opschaling van prehabilitatie en structurele bekostiging via de basisverzekering.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt
Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.