Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Bewust Bewegen met chronische aandoeningen

Samenvatting van initiatief

Voldoen aan de beweegrichtlijnen kan helpen chronische aandoeningen te voorkomen en verlaagt de ziektelast bij bestaande aandoeningen. Maar voor mensen met een chronische aandoening is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Voldoende bewegen is voor deze patiënten soms lastig haalbaar, zij kunnen ondersteuning hierbij goed gebruiken. Als zorgverlener, bijvoorbeeld een praktijkondersteuner, fysiotherapeut of leefstijlcoach kun je daar een belangrijke rol in spelen. Bewust Bewegen biedt achtergrondinformatie over de impact van bewegen bij specifieke aandoeningen. Daarnaast spelen gedrag en motivatie een grote rol voor deze doelgroep, Bewust Bewegen legt uit hoe dit werkt. Ook kom je erachter welke acties je kunt ondernemen om mensen met chronische aandoeningen (meer) te laten bewegen. In Bewust Bewegen vind je informatie over divers beweegaanbod, de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), financiering en de toegevoegde waarde van de buurtsportcoach.

Doelgroep van initiatief

(Eerstelijnszorg)professionals

Doel van initiatief

Het doel van Bewust Bewegen is professionals ondersteunen om patiënten te helpen meer beweging in hun dag te brengen. Dit doen we door het bieden van achtergrond over de impact van bewegen bij specifieke aandoeningen, handige adviezen, tips en praktische instrumenten.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Alle kennis is gebaseerd op onderliggende wetenschappelijke literatuur

Eindproduct van initiatief

Online product met Kennis over bewegen met chronische aandoeningen voor de zorgprofessional (contra-indicaties), bewegen als middel om aandoeningen te voorkomen of verergering te voorkomen.

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.