Route 1 - implementeren wat werkt

Beter Verwijs

Samenvatting van initiatief

Leefstijl bespreekbaar maken in de spreekkamer is de eerste belangrijke stap in het realiseren van een gezonde(re) leefstijl. Het leefstijlverwijsplatform ‘Beter Verwijs’, is een initiatief van de organisatie Beter Gezond (onderdeel van Radboudumc). Beter Gezond wil dat patiënten naast de curatieve behandeling duurzaam worden geholpen met hun leefstijl. Dat start in de spreekkamer met het agenderen van leefstijl en daarna, indien nodig, met het verwijzen naar de juiste leefstijlbegeleiding. Zorgverleners spelen hierin een belangrijke rol. De patiënt verwacht het leefstijlgesprek vanuit de zorgverlener; de witte jas heeft nog altijd een stimulerend effect. Een gesprek alleen is voor de meeste patiënten echter onvoldoende om hun leefstijl blijvend te veranderen. Daarom faciliteert Beter Gezond in trainingen voor de zorgverlener om het leefstijlgesprek te kunnen voeren en directe verwijsmogelijkheden via Beter Verwijs. Het uitgangspunt bij alles wat Beter Gezond ontwikkelt is het ontzorgen van de zorgverlener.

Het verwijsplatform fungeert als brugfunctie tussen het medische en sociale domein waardoor meer patiënten vanuit de zorg worden geholpen met leefstijlverandering. Beter Verwijs richt zich op leefstijlbegeleidingen met een landelijk bereik die zijn ingekocht door zorgverzekeraars of gemeenten. Hierdoor worden de interventies volledig tot grotendeels vergoed.

Doelgroep van initiatief

Professionals en patiënten

Doel van initiatief

Eenvoudig verwijzen van patiënten door de zorgverlener naar interventies op het gebied van leefstijl- en sociaaleconomische problematiek.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Het betreffende bestaande en vergoede leefstijl- en sociaaleconomische interventies in de eerste- en nuldelijn. Zowel online als fysiek dicht in de buurt van de patiënt. Op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, slaap, alcohol, roken, mentaal, laaggeletterdheid, geldzorgen en eenzaamheid.

Eindproduct van initiatief

Leefstijlverwijsplatform

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt
Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.