Route 4 - kennis delen en vaardigheden aanleren

Beter Gezond Leefstijl als medicijn

Samenvatting van initiatief

Beter Gezond biedt trainingen aan voor zorgprofessionals aan gehele oncologie-ketens om in de spreekkamer het gesprek over leefstijl aan te gaan. Er zijn intensieve tweedaagse trainingen voor het scholen van ambassadeurs, maar ook e-learnings en kortere praktijktrainingen voor de rest van de keten. Naast onderwijs worden ook tools aangeboden, bijvoorbeeld een zakkaartje met tips hoe je het gesprek over leefstijl kunt voeren.

Doelgroep van initiatief

Zorgprofessionals

Doel van initiatief

Leefstijl een plek geven in de spreekkamer en het behandelplan van de oncologische patiënt

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Eindproduct van initiatief

Scholingsprogramma met onderwijs en toolkit

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.