Route 1 - implementeren wat werkt

Benzomoe

Samenvatting van initiatief

Het Trimbos Instituut waarschuwt al langer voor het gebruik van slaapmedicatie. Toch slikken nog altijd 1,7 miljoen Nederlanders deze geneesmiddelen, onder wie 580.000 65-plussers. Gemiddeld neemt een
gebruiker 180 tabletten per jaar, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Chronisch gebruik van slaapmedicatie is ten zeerste af te raden. Daarom moet er meer gedaan worden om het gebruik terug te dringen.

De afgelopen jaren zijn er meerdere pogingen gedaan om het gebruik terug te dringen, waaronder de
stopbrief (benzobrief) en het niet langer vergoeden van slaapmedicatie in de basisverzekering. Dit heeft
alleen niet goed geholpen. In plaats van opgelegde restricties kijken wij met Benzomoe naar de reden achter het gebruik voordat we mensen helpen met afbouwen.

In november/december 2020 is bij Apotheek Orion, in persoon van Mark Slager en Aaltine Bakker, heeft het project ‘Benzomoe’ opgezet. Samen met Klaas Jan Bolt van Uzelf bedachten ze een prikkelende en simpele manier om mensen die slaapmedicatie gebruiken uit te nodigen voor een gesprek: een aantrekkelijk ogend doosje waarin medicijnen als snoepjes op staan.

Iedereen die een slaapmiddel krijgt vindt bij thuiskomst ook dit doosje in zijn zakjes. In het doosje zit een
briefje. Dat is gebaseerd op de benzobrief, maar bevat ook de uitnodiging om in de apotheek in gesprek te gaan over slaap. En over hoe ze ook zonder medicatie goed kunnen slapen.

We behalen momenteel een percentage van 10% afbouwsucces. Met de ervaringen van agelopen jaar ontwikkelen we nu een toolkit waarmee apothekers zelfstandig Benzomoe in kunnen zetten.

Doelgroep van initiatief

Gebruikers van slaapmedicatie

Doel van initiatief

Bewuster omgaan met het gebruik van slaapmedicatie

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Gebaseerd op de Benzobrief die al eerder is ingezet

Eindproduct van initiatief

Interventie

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.