Route 2 - onderzoeken wat we nog niet weten

Alcohol gebruik en psychosociaal welzijn bij dikkedarm kanker patienten

Samenvatting van initiatief

Bijna 80% van dikkedarm kanker survivors drinken alcohol in de eerste twee jaar na de diagnose. Hoewel zij het totale alcoholgebruik na de diagnose verminderen, drinkt nog steeds 20% meer dan 14 drankjes per week. Het grootste deel van de geconsumeerde alcohol is bier en wijn.

Wij stelden vast dat mannen met een hogere opleiding, zij die lichamelijk actief waren, of geen stoma hadden, en betere psychosociale resultaten geassocieerd werden met het verbruik van meer alcohol. Dit gold vooral voor bier en wijn, en kwam vaker voor bij relatief jongere overlevers (<67 jaar).
Zelfs in de 15 jaar na de diagnose CRC vonden we dat vroegere drinkers slechtere psychosociale uitkomsten hadden, terwijl de huidige drinkers betere uitkomsten hadden. Vooral wijndrinkers rapporteerden betere psychosociale uitkomsten.

In het algemeen, ook al is alcoholgebruik vaak meer gerelateerd aan negatieve gezondheid bij patiënten, vonden wij dat het geassocieerd is met betere psychosociale uitkomsten. Dit zou misschien te wijten kunnen zijn aan het feit dat dikkedarm kanker survivors langzaam terugkeren naar hun sociale drinkgewoonten, en het in het algemeen beter doen. Toekomstig onderzoek zou zich kwalitatief moeten toespitsen op de vraag waarom overlevenden van kanker alcohol consumeren of waarom ze stoppen met drinken.

Doelgroep van initiatief

Artsen en patienten

Doel van initiatief

We hebben veranderingen van alcoholconsumptie (soort, hoeveelheid) in de tijd in kaart gebracht bij patienten met dikkedarm kanker. Ook onderzochten we associaties tussen psychosociaal welzijn en alcoholgebruik, zowel kort als jaren na diagnose.

Waar is het initiatief op gebaseerd?

Allerlei (inter)nationale richtlijnen voor kankerpreventie raden alcohol gebruik af. Over de effecten van het drinken van alcohol na diagnose is nog weinig bekend.

Eindproduct van initiatief

3 wetenschappelijke publicaties op het gebied van alcohol gebruik en dikkedarm kanker

Bronnen:

Bekijk de nieuwste bijdragen

Route 1 - implementeren wat werkt
Route 1 - implementeren wat werkt

Samen maken we de routekaart

We roepen alle belanghebbenden op hun werk zichtbaar te maken om overzicht te krijgen van successen en knelpunten. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.